Валути:

Добре дошли

Smart Solar Systems извършва изследователска и развойна дейност и консултантски услуги в сферата на енергетиката, ВЕИ, ИТ, софтуерни и хардуерни изпълнения. Екип от доказани специалисти от различни университетите, научни институти и Българска академия на науките са наши партньори в консултирането и управлението на проекти. Разработките, продуктите и консултациите са високо оценявани от клиентите за бързото и качествено изпълнениe.